Aktualności Kadra Nasze pracownie Galeria Jak zostać uczestnikiem Kontakt

Placówki Caritas w Rudniku nad Sanem


       ŚDS       


       OIK       


      DSM      


     SDBK     


Rehabilitacja


O nas

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem działające przy Caritas Diecezji Sandomierskiej funkcjonują od 2006 roku. Jest to placówka powołana w celu pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności. Celem działania WTZ jest szczególnie rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w życiu społecznym. Na zajęcia uczęszcza 55 osób niepełnosprawnych z powiatu niżańskiego z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Uczestnicy podnoszą swoje umiejętności poprzez zajęcia na jedenastu pracowniach: krawiecko-hafciarskiej, teatralno-muzycznej, komputerowo-reklamowej, humanistyczno-środowiskowej, ogrodniczo-botanicznej, fryzjerskiej, rzemiosł różnych, dekoratorskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej oraz wikliniarskiej. Praca na poszczególnych pracowniach realizowana jest w oparciu o Indywidualny Program Rehabilitacji oraz Roczny Plan Pracowni.

Poprzez zajęcia na pracowniach tematycznych, podopieczni nabywają umiejętności przysposabiające do pracy jak również kształtują czynności potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym. Zajęcia te przygotowują naszych uczestników do podjęcia pracy na półotwartym bądź zamkniętym rynku pracy w Zakładach Pracy Chronionej lub Zakładach Aktywności Zawodowej.

W ramach rehabilitacji społecznej warsztaty umożliwiają osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Realizowana jest ona przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej oraz umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.