Aktualności Kadra Nasze pracownie Galeria Jak zostać uczestnikiem Kontakt

Placówki Caritas w Rudniku nad Sanem


       ŚDS       


       OIK       


      DSM      


     SDBK     


Rehabilitacja


Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem, przy ul. Rzeszowskiej 35, działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej rozpoczął swoją działalność 1 listopada 2010 r. Przeznaczony jest dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia.

ŚDS jako ośrodek wsparcia dziennego w swojej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając wsparcia Uczestnikom i ich rodzinom oraz kompensując skutki niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego.

ŚDS w Rudniku nad Sanem jest placówką dla 30 osób z terenu gminnego i ponadgminnego. Obecnie korzystają z pobytu Uczestnicy z gmin: Rudnik, Jeżowe, Ulanów, Jarocin, Harasiuki i Krzeszów.

ŚDS czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności Podopiecznych niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Celem ogólnym funkcjonowania Domu jest polepszenie skuteczności funkcjonowania psychicznego i społecznego osób upośledzonych umysłowo i przewlekle chorych psychicznie.

ŚDS zatrudnia 11 pracowników: kierownik, psycholog, pracownik socjalny, 5 instruktorów terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pielęgniarka i kierowca.

W celu rozwijania umiejętności i uzdolnień, prowadzona jest w ŚDS terapia zajęciowa na pięciu pracowniach: gospodarstwa domowego, rękodzieła, komputerowej, plastycznej i teatralno – muzycznej.

Uczestnicy mogą także korzystać z pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego pełniącym ponadto funkcję pokoju wyciszeń i pomieszczenia rehabilitacyjnego, w którym prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, codzienna gimnastyka, ćwiczenia kondycyjne i relaksacyjne. Prowadzimy rehabilitację indywidualną i grupową uwzględniając możliwości i zdolności oraz rozwój Podopiecznych, zmierzając do poprawy ogólnej sprawności.

Kontakt:

tel. (15) 649 47 87

e-mail: sdsrudniknadsanem@onet.pl