Aktualności Kadra Nasze pracownie Galeria Jak zostać uczestnikiem Kontakt

Placówki Caritas w Rudniku nad Sanem


       ŚDS       


       OIK       


      DSM      


     SDBK     


Rehabilitacja


Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem

Schronisko jest placówką, która udziela schronienia kobietom, które utraciły dotychczasowe miejsce zamieszkania. Celem nadrzędnym Schroniska jest zapewnienie mieszkankom godnych warunków życia oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomności. Do Schroniska, kierowane mogą być kobiety oraz kobiety i ich małoletnie dzieci, dotknięte zjawiskiem bezdomności. Osoby przyjmowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem Schroniska. Zgłaszają się same, bądź są kierowane przez inne osoby lub instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe.

Celem Schroniska jest:

• Udzielanie schronienia kobietom bezdomnym oraz ich małoletnim dzieciom

• Oddziaływanie socjalizacyjne na rzecz wychodzenia z bezdomności w tym realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności

• Zakwaterowanie i dożywianie oraz organizacja czasu podczas pobytu na terenie Schroniska

• Wsparcie duchowe i kształtowanie prawidłowych postaw moralnych

• Zaspokajanie podstawowych potrzeb pensjonariuszek i ich dzieci

• Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz wdrażanie w samodzielne życie prowadząc terapię indywidualną i grupową

• W miarę możliwości zapewniania pomocy rzeczowej dla kobiet i ich małoletnich dzieci.