Aktualności Kadra Nasze pracownie Galeria Jak zostać uczestnikiem Kontakt

Placówki Caritas w Rudniku nad Sanem


       ŚDS       


       OIK       


      DSM      


     SDBK     


Rehabilitacja


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką prowadzoną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, która udziela wieloprofilowego wsparcia a osobom i rodzinom, w tym dotkniętych przemocą, w celu wyeliminowania skutków sytuacji kryzysowych. Ośrodek zapewnia czasowe zakwaterowanie dla osób niezdolnych do samodzielnego poradzenia sobie z sytuacją trudną. Poprzez podpisaną umowę z Powiatem Nisko prowadząc Ośrodek realizujemy zadanie własne powiatu.

Ośrodek jest przeznaczony dla osób dotkniętych kryzysem życiowym:

• Niezdolnych do samodzielnego poradzenia sobie w sytuacji kryzysu

• Będących ofiarami przemocy w rodzinie

• Znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

• Zagrożonych marginalizacją społeczną

Misja: Ośrodek Interwencji Kryzysowej to placówka otwarta na rozwój i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Nasze działania zmierzają do udzielenia wsparcia każdej osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Chcemy dla naszych podopiecznych oraz w szerszym kręgu oddziaływań kształtować prawdziwe oblicze ludzkiej wolności i odpowiedzialności tak aby każda osoba mogła z odwagą podjąć trud samorealizacji według personalistycznej wizji człowieka zdolnego do bezinteresownego daru z siebie. W ramach pracy Ośrodka od września 2008 r. realizujemy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie „Ocalić to, co zginęło” . Prowadzone oddziaływania grupowe i indywidualne skierowane są do osób, które poprzez swoje postawy i zachowania straciły kontrolę nad sobą i samodzielnie nie potrafią odbudować więzi z rodziną. Od 2011 r. program rozszerzyliśmy o zajęcia na terenie Aresztu Śledczego w Nisku.

Kontakt:

tel. (15) 649 21 86 - od godz. 8.00 do godz 16.00

tel. 607 302 198 - całodobowy