Aktualności Kadra Nasze pracownie Galeria Jak zostać uczestnikiem Kontakt

Placówki Caritas w Rudniku nad Sanem


       ŚDS       


       OIK       


      DSM      


     SDBK     


Rehabilitacja


Dom Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem

Dom Samotnej Matki Dom Samotnej Matki udziela schronienia kobietom oczekującym potomstwa, które z tego powodu utraciły dotychczasowe miejsce zamieszkania. Celem nadrzędnym Domu jest ochrona dzieci poczętych i troska o godne warunki życia dla matki i jej potomstwa. Nadrzędnym celem Domu jest udzielanie wieloprofilowego wsparcia matkom oczekującym na narodziny swojego dziecka oraz przygotowanie na przyjęcie, na narodziny oraz podjęcie zadań macierzyńskich względem mającego się narodzić dziecka.

Celem Domu Samotnej Matki jest:

• Ochrona życia dzieci nienarodzonych

• Przeciwdziałanie aborcji i jej skutkom

• Zakwaterowanie i dożywianie oraz organizacja czasu podczas pobytu na terenie DSM

• Wsparcie duchowe i kształtowanie prawidłowych postaw moralnych

• Zaspakajanie podstawowych potrzeb pensjonariuszek i ich dzieci

• Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz wdrażanie w samodzielne życie prowadząc terapię indywidualną i grupową

• W miarę możliwości zapewnienie pomocy rzeczowej dla matki i jej dziecka